Administrativa tjänster.

Administrativt arbete kan lätt stjäla värdefull tid i ditt dagliga arbete. Här finner du tjänster som kan hjälpa er att minska mängden administrativt arbete internt, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Allokering av varor

Med hjälp av allokering säkerställs att nödvändiga läkemedel finns tillgängliga kontinuerligt.

Läs mer om Allokering av varor.

Administration av producentansvar för förpackningar

Om ditt företag säljer en förpackning på den svenska marknaden har ni som producent ett ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Detta sker genom att ni betalar en avgift per såld förpackning. Vi kan som ert ombud hjälpa er med denna process.

Läs mer om Administration av producentansvar för förpackningar.

Införsel & utförsel av narkotika

Att importera och exportera narkotikapreparat är en avancerad process. Vi har de kunskaper och tillstånd som krävs för att hjälpa dig med både införsel och utförsel av narkotika. 

Läs mer om Införsel & utförsel av narkotika.

Tullhantering

Vi hjälper dig med tulldeklarationer rörande transporter till och från Sverige – ett tryggt val där ni säkerställer att processen och administrationen kring arbetet skett på ett korrekt sätt.   

Läs mer om Tullhantering.

Kundprisavtal

Vi hjälper er att hantera differentierade kundprissättningar, en tjänst som ger er möjlighet att sätta individuella, kundunika priser.

Läs mer om Kundprisavtal.