Tullhantering.

Vi hjälper dig med tulldeklarationer rörande transporter till och från Sverige – ett tryggt val där ni säkerställer att processen och administrationen kring arbetet skett på ett korrekt sätt.   

Ett vanligt förekommande exempel då tjänsten kommer bra till hands är vid tullhantering av leverans till Norge. Vid en tulldeklaration säkerställer vi att all hantering sker enligt gällande respektive lands tullregler och vid behov tar vi stöd av vår partner i tull och speditionsfrågor, på så sätt är vi alltid uppdaterade och kan erbjuda dig bästa möjliga service. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa dig utifrån dina specifika behov.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.