Vi har bara börjat.

Under 100 år har Tamro sett till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram dit och när de ska. Det är dags att ta en titt på vårt första sekel som bolag. Följ med på resan!

LÄS MER   JOBBA PÅ TAMRO 

 

När ägarskapet släpptes fritt.

Varför läkemedel distribueras som
de gör i Sverige idag. 

Den 1 juli 2009 trädde omregleringen av apoteksmonopolet i kraft i Sverige. Läs om hur Tamros VD, Lars Schenatz, beskriver perioden och hur den påverkat både Tamro och branschen som helhet.

läs mer