Införsel & utförsel av narkotika.

För att föra in eller ut narkotika finns ett omfattande regelverk att ta hänsyn till. Läkemedelsverket utfärdar tillstånd enligt lagen om kontroll av narkotika. Tillstånden är förenade med en rad villkor, ofta till exempel krav på kvartalsvis och/eller årsvis redovisning av hanteringen.

Verksamheter som vill föra in och/eller ut narkotika behöver ett grundtillstånd och oftast ett tillstånd för varje enskild sändning. En kopia av tillståndet för utförsel ska medfölja narkotikan under transporten. Efter att sändningen tagits emot eller skickats, ska mängden som förts in eller ut bekräftas till Läkemedelsverket.

Vår gedigna erfarenhet, kunskap kring Läkemedelsverkets krav på rapportering samt innehav av de tillstånd som krävs gör att vi smidigt hjälper er med denna omfattande administration.

Det enda som krävs av er är att ert företag har ett tillstånd från Läkemedelsverket att handla med narkotika.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller vår växel på 031-767 75 00