Administration av producentansvar för förpackningar.

Alla företag som säljer en vara på den svenska marknaden har ett producentansvar för förpackningar. Ansvaret innebär att ni som producent har ett finansiellt ansvar för att era förpackningar kan samlas in och återvinnas på ett lämpligt sätt. Detta sker genom att ni måste vara anslutna till en producentansvarsorganisation (PRO) samt betala en avgift för varje förpackning som säljs. Syftet är att på så sätt minska mängden avfall samt att öka mängden avfall som kan återvinnas. Näringslivets producentansvar, NPA, är en av Naturvårdsverkets godkänd PRO och den part som Tamro rapporterar till.

Vi hjälper ert företag att minska mängden internt arbete genom att sköta administration och inbetalningar av avgifterna. Ett arbete som sker löpande och bygger på vilken typ av förpackning, samt om den är lätt eller svår att återvinna. En förpackning som är svårare att återvinna kostar mer än en som är designad för att återvinnas.

Då vi hanterar produkterna genom vår distribution och lagerhållning kan vi smidigt sköta all mätning, vägning och rapportering av förpackningsmaterialet till NPA.

Så här går det till:

Ert företag ansluter sig till en producentansvarsorganisation (NPA). Vi agerar därefter ombud för er. Varje månad rapporterar vi in uppgifter om den mängd förpackningsmaterial ert företag skickat ut samt beräknar och betalar er avgift. Vi förser er löpande med information om vad som rapporterats in.

Läs mer på NPA webb:

www.npa.se

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.