Något att läsa över julen

När det värsta julstöket har lagt sig brukar en stund läsning kännas välkommen. Hur gör vi för att skapa ett jämlikt och resurseffektivt välfärdssystem i det nya samhälle som växer fram?

Skriften ”Nära liv – nära vård i en digital vardag” ger en mängd intressanta insikter.

Ämnesområdet är högaktuellt inom Tamro. Under Almedalsveckan 2018 lyfte vi frågan om nära vård tillsammans med Kairos Future. Nu i höst gick vi från ord till handling och bildade ett tankeledarenätverk för framtidens nära vård.

Sveriges Arbetsterapeuter och Kairos Future står bakom skriften. Tamro har bidragit till diskussionen, framför allt kring frågor som rör en säker distribution av sjukhusets resurser till hemmiljö. Vi önskar dig en stunds trevlig läsning och en härlig julhelg!