Tankeledarnätverk för framtidens nära vård är igång

Nu är Tankeledarenätverket för framtidens hälso- och sjukvård igång. Den 27 november samlades gruppen för en första diskussion om framtidens behov inom sjukvården. Tanken är att med gemensamma krafter lyfta fram insikter och utveckla förslag till en långsiktigt hållbar vård som är patientcentrerad, jämlik och kunskapsbaserad.

Nätverket har startat på initiativ av Tamro och består av deltagare från organisationer som är tongivande inom vårdsektorn, och som via sina egna verksamheter också bidrar till att genomföra goda idéer. I gruppen ingår Per Brinck (Roche), Anders Ekholm (SSDF, Storstockholms Diabetesförening), Göran Henriks (Region Jönköpings län), Erika Hombert (Telia), Peter Löwenhielm (RISE), Linn Mandahl (AbbVie), Dan Nilsson (Swedish Standards Institute), Mats Olsson (Kairos Future), Sara Riggare (Karolinska Institutet) och Lars Schenatz (Tamro).