Tamro och Adxto inleder framtidsinriktat samarbete

Hälso- och sjukvårdssektorn genomgår en förändring som drivs av flera faktorer. Vi lever till exempel allt längre, vilket kräver nya tankesätt för att kunna bibehålla vårdkvaliteten utan att kostnaderna skenar. Nya köpmönster privat och på jobbet, där det mesta finns ett klick bort, gör oss också mer öppna för digitala lösningar. Vem kunde för ett par år sedan tro att vi skulle acceptera rådgivning av läkare och sjuksköterskor via mobilen?

Att våga och vilja tänka innovativt förenar Tamro och Adxto. Därför väljer bolagen nu att inleda ett samarbete kring tjänsteutveckling som svarar mot nutida och framtida behov på marknaden. Den gemensamma ambitionen är att ta ett helhetsgrepp som innefattar såväl läkemedelsbolag och apotek som landsting och patient.

”Nu tar Tamro ytterligare ett steg mot att spela en större roll på marknaden för hälso- och sjukvård”, säger Lars Schenatz, vd på Tamro. ”Vårt samarbete med Adxto öppnar för nya möjligheter att skapa ännu fler tjänster som genererar mervärden för våra kunder. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna att förbättra sitt erbjudande på marknaden och samtidigt stärka sin position.”

Det handlar om att koppla ihop Tamros kunskap och effektivitet inom logistik med smarta vårdlösningar från Adxto. Ett antal nya tjänster planeras för lansering under 2018. Tamro och Adxto har båda sin bas i Sverige, men kan också anpassa sitt erbjudande till att även innefatta Danmark, Norge och Finland.

”Genom samarbetet med Tamro kommer vi ett steg närmare att verkligen leva enligt den vision vi har haft sedan starten 2007 – att bidra till smartare vård.  Med patienten i centrum och ett brett tjänsteerbjudande inom vård, e-hälsa och olika kompetenser via våra konsulter hoppas vi att vårt samarbete med Tamro ska ge ett positivt avtryck inom den svenska hälso- och sjukvården” säger Helena Östregård, vd på Adxto Care.

Vill du veta mer om samarbetet mellan Tamro och Adxto? Vänligen kontakta:

Lars Schenatz, vd Tamro
Tel (vxl): 031-767 00 00
lars.schenatz@tamro.com

Helena Östregård, vd Adxto Care
Tel: 070-370 68 33
helena.ostregard@adxto.com