Våra medarbetare.

Rickard Syrén

Rickard Syrén

Head of distribution services

En hel palett av tjänster

Rickards titel Head of distribution services är inte helt lättolkad. I praktiken innebär det ett helhetsansvar över leveranser som går från vårt centrallager. I korta drag alla leveranser som inte går till enskilt apotek. Här ryms allt från nordiska grossistleveranser till svensk vaccindistribution – ett flöde som består av både läkemedel och andra produkter.

För att få till en så bra och kundanpassade produkt som möjligt är det en hel palett av tjänster som måste bakas ihop, men utmaningen är inget som hindrar Rickard. Snarare tvärt om. Möjligheten att, i tät kontakt med kunden, finna lösningar är något som driver honom framåt.

Flera roller inom Tamro har skapat en helhetsbild

- På Tamro har jag jobbat inom både logistik- och marknadssidan. På båda sidorna med diverse uppgifter och områden. Att ha fått prova på flera olika roller har varit utvecklande och skapat variation i mitt arbetsliv. Dessutom har jag fått lära känna många trevliga och duktiga människor inom och utanför företaget, vilket är till stor nytta i min roll!

Rickards mindset: Göra sitt bästa och hitta bra helhetslösningar

- Ibland tror jag att Tamro upplevs som lite fyrkantigt och att saker tar lite lång tid, men viss styrning och eftertanke är ofrånkomlig om man ska nå kvalitet och effektivitet inom en hårt reglerad bransch med många fördefinierade krav. Jag tycker att vi är ett företag som försöker fånga upp vad kunderna är ute efter och att vi får saker att hända. Det går inte att uppfylla alla önskemål, men vi är alltid beredda att göra ett seriöst försök. Det är vårt jobb!

Rickards mindset: Göra sitt bästa och hitta bra helhetslösningar