Temperaturlogg i transport.

Många läkemedel som vi transporterar är temperaturkänsliga. Om läkemedlet utsätts för höga eller låga temperaturer kan det förstöras och därmed inte verka som det ska.  Med hjälp av denna tjänst kan vi temperaturmonitorera transporten, och säkerställa att temperaturkänsliga läkemedel har hanterats korrekt under hela transporten.

Många av våra transporter sker i fasta, reguljära flöden. Dessa transporter monitoreras kontinuerligt och skulle en temperaturavvikelse ske får vi snabbt information om detta och kan omedelbart vidta lämpliga åtgärder.

I de fall transport sker i andra flöden, där vi inte har dessa möjligheter, och dina varor är av temperaturkänslig karaktär, finns det möjlighet att istället monitorera via en temperaturlogg som skickas med i transporten. Vi har temperaturloggar för både kyl – och rumstemperatur. Loggarna är lättavlästa och en temperaturkurva kan enkelt tas ut av mottagande part om loggen larmat.

Vill du skicka med en temperaturlogg i transporten så anger du det i samband med orderläggningen till vår kundservice. 

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.