Läkemedelsprover.

Tamro lagerhåller och distribuerar dina läkemedelprover till läkare, tandläkare, veterinärer, konsulenter, distriktssköterskor och andra yrkesgrupper.

Vi kommer att sköta all hantering kring proverna, som exempelvis att kontrollera rekvirenter via externt register, att upprätta kundlistor, rapporter, lagerredovisningar och distribution av informationsmaterial. Oavsett vilken del av processen det handlar om kan ni känna trygghet i att allt genomförs på ett korrekt sätt. 

När vi lämnar ut läkemedelsprover kontrollerar vi:

  • Att endast ett begränsat antal prover tas emot av respektive mottagare.
  • Att varje provleverans är skriftlig, daterad och undertecknad av beställaren.
  • Att inget prov är större än den minsta förpackningsstorlek som finns på marknaden.
  • Att noggrann kontroll görs för att säkerställa att beställaren är behörig att föreskriva läkemedel.
  • Att varje prov återföljs av en produktresumé som sammanfattar läkemedlets egenskaper.