Intrastatrapportering.

Alla företag verksamma inom EU som hanterar varuflöden över landsgränser, införsel och/eller utförsel är skyldiga att redovisa dessa flöden genom Intrastatrapportering. För företag verksamma i Sverige ska denna rapportering ske månadsvis till SCB (Statistiska Centralbyrån). För att avlasta och underlätta kan vi på Tamro agera ombud och sköta rapporteringen till SCB, för er räkning. På så sätt kan ni fokusera helhjärtat på er kärnverksamhet.

Så här går det till:

För att vi ska kunna agera ombud behöver ert företag först och främst vara registrerade hos SCB. Därefter förser ni oss med uppgifter om aktuell månads införsel och/eller utförsel. Informationen ska innehålla uppgifter om statistiskt nummer (produktkategori), värde, nettovikt, valutakod och landskod.

Uppgifterna kan skickas till Tamro i form av fakturor eller Excel-filer. För att kunna redovisa i tid behöver Tamro uppgifterna senast den 5:e arbetsdagen i månaden.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel 031-767 75 00