Inleveransavisering.

För att säkra inleveranser och öka kvaliteten för ankommande gods till Tamro behöver du som kund meddela oss detta senast 48h innan leverans. Tjänsten inleveransavisering hjälper de företag som inte har möjlighet att hantera detta själva och frigör tid i er organisation. 

Avisering av ankommande gods är av största vikt för att vi ska kunna hantera och säkerställa god kvalitet i vår verksamhet och för att era varor ska hanteras korrekt. Senast 48h innan leverans behöver godset vara aviserat i vårt system. Detta sker med hjälp av vår varustyrning och ni kontaktar er ordinarie kundansvarige för att starta upp tjänsten.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller växeln på 031-767 75 00.