Indragning av läkemedel.

Alla som tillverkar, eller handlar med läkemedel, är skyldiga att ha fungerande rutiner för att dra tillbaka ett läkemedel vid behov. Via vår tjänst ”Indragning av läkemedel” säkerställer ni att en pålitlig rutin för detta finns på plats.

ARI (Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar) har tagit fram nationella riktlinjer för att hantera indragningar. Vi följer dessa riktlinjer och kan hjälpa till med både skarpa och simulerade indragningar.

Så här går det till:

Hamnar du i en situation där ni behöver dra tillbaka ett läkemedel kontaktar ni oss direkt. Därefter stoppar vi vidare utleverans av berörda varor/batcher och vidarebefordrar indragningsskrivelsen i oförändrat skick till berörda kunder, andra partihandlare/grossister, apotekskedjans huvudkontor, fristående apotek, butikskedjans huvudkontor eller andra parter som läkemedel har levererats till.  

Vi kan också, om så önskas, ta emot returnerade varor från berörda kunder samt tillhandahålla information om antalet returnerade förpackningar.

Kontakt:

031-767 75 00, utanför ordinarie kontorstid kontakta Tamros jour för indragningar via Falck Läkarbilar på telefon 040-22 35 38.

Ladda ner indragningsdokument här. 

Mer information rörande indragningar finns på Röda Webben, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelsverket.

Har du vidare frågor?

Kontakta oss gärna för fler frågor eller råd. Er kontaktperson på varuförsörjningen hjälper till i frågor rörande indragning.