Batch release.

Enligt lag måste alla läkemedel på den svenska marknaden frisläppas och vara godkända för försäljning inom EU innan försäljning kan ske. För att Tamro, som läkemedelsdistributör, ska kunna hantera och distribuera ett läkemedel krävs ett frisläppningscertifikat från det läkemedelsbolag som innehar försäljningstillståndet (s.k. MAH, Market Authorisation Holder).

Vi kan hjälpa dig med det administrativa arbetet som uppladdningen av certifikatet innebär. Processen säkerställer en smidig inleverans och undviker onödiga stopp och avgifter i godsmottagningen.

Så här går det till:

Du förser Tamro med dina frisläppningscertifikat och vi laddar upp dessa i vår webbapplikation. Om en vara, som inte har ett uppladdat frisläppningscertifikat, aviseras till vår godsmottagning kontaktar vi dig direkt.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.