Anpassad hållbarhet.

Har du överenskommelser med dina kunder, som får leveranser från vårt centrallager (CL), om vad minsta kvarvarande hållbarhet på produkter får vara? Att ha koll på hållbarheten av varor och läkemedel är A och O för en trygg distribution och Tamro följer normalt FEFO-principen (First expiry - first out). Det kan hända att principen inte rimmar med dina överenskommelser eller lagersituation. I dessa fall kan vår tjänst ”Anpassad hållbarhet” komma väl till användning. 

Så här går det till:

För att vi ska kunna möta dina specifika behov förser ni oss med dem överenskommelser ni gjort med era kunder gällande enskilda artiklar eller sortiment, samt hållbarhetskraven för dessa. Därefter sätter vi  upp ett regelverk i vårt affärssystem som överstyr FEFO i de fall den principen inte går i linje med dina överenskommelser.

Alla företag har olika förutsättningar och behov, och vi kommer tillsammans med dig fram till hur vi sätter upp den lösning som passar er bäst.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel 031-767 75 00