Uppdaterad information gällande Covid-19

Tamro arbetar aktivt på olika sätt för att förbereda, förebygga och riskminimera med anledning av Covid-19. 

Vi vill börja med att påtala att distributionen av läkemedel i Sverige fungerar bra under omständigheterna, trots de ökade volymerna. 

Med anledning av detta har vi sammanställt och uppdaterat information för att i korthet redogöra för de åtgärder och aktiviteter som Tamro, lokalt i Sverige och PHOENIX på europanivå, arbetar med.

Klicka på länken nedan för att ta del av informationen:

http://tamro.se/globalassets/updated-information-from-tamro-regarding-covid-19-200403_news.pdf

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797