Tillsammans med Sveriges regioner startar Tamro och Oriola det Nationella Läkemedelsförrådet (NLF)

Läkemedelsdistributörerna Tamro och Oriola har sedan tidigare fått uppdraget att se över tillgängligheten för centrala/kritiska läkemedel på den svenska marknaden.

 Nu utökas insatsen då distributörerna även ingått avtal för att lagerhålla utvalda läkemedel åt regionerna, det så kallade Nationella Läkemedelsförrådet (NLF). Avtalet har ingåtts med region Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland (Fyrlän) men omfattar alla regioners tillgång till läkemedel.

Läs hela pressreleasen här: https://www.mynewsdesk.com/se/tamro_ab/pressreleases/tillsammans-med-sveriges-regioner-startar-tamro-och-oriola-det-nationella-laekemedelsfoerraadet-nlf-3000431

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797