Tamro väljer elbil för tystare nattransporter och bättre miljö

Tamro, Sveriges enda oberoende läkemedelsdistributör, har i många år varit en pålitlig partner för att leverera läkemedel i Sverige. I Värmland har LBC Frakt ansvarat för distributionen under flera år. Nu tar Tamro tillsammans med LBC Frakt ytterligare ett spännande steg framåt med den nya elbilen Volvo FM 6x2 Electric som ska sköta distributionen i Värmland.

Tamro har ansvar för att se till att läkemedel, hälso- och sjukvårdsprodukter når 1400 apotek över hela Sverige – varje dag. Samarbetet med LBC Frakt har skett under lång tid och innebär att fjärrbilar hämtar hem apoteksvaror till Värmland från Stockholm och Göteborg. Dessa ankommer sedan till terminalen i Karlstad och lastas sedan om för att nattetid köras ut till ett 50-tal apotek och sjukhus.

Fjärrbilen till Göteborg kör på reduktionspliktsdiesel och sedan ett år tillbaka kör fjärrbilen till Stockholm på biogas. Nu har Tamro och LBC Frakt tagit ytterligare ett steg i sitt miljöarbete då distributionen i Karlstad med omnejd sker med ellastbil. Det innebär fördelar för såväl klimatet som för föraren och de sovande Karlstadborna, som inte behöver få nattsömnen störd av mullrande motorer.

”Vi tycker det är väldigt roligt att Tamro vill fortsätta att ta kliv i den hållbara utvecklingen tillsammans med oss. När våra kunder är öppna för att föra en transparent dialog kring lösningar, kostnader och framtiden skapas möjligheter för oss att leverera bra lösningar som blir värdeskapande för båda parter”, säger Anders Lööf, logistikchef på LBC Frakt.

Ellastbilen är en Volvo FM 6x2 Electric och körs av Åkes Fjärr och Lokaltransport AB. Bilen är utrustad med aggregat för både värme och kyla för att säkerställa kvaliteten på godset. Laddningen för bilen kommer primärt ske hos LBC Frakt i samband med lastning och lossning men även ute i länet på Laddbolagets publika laddstationer.

”Tamro har länge arbetat med att hitta nya sätt att minska våra transportutsläpp. Vi har haft en hel del biogasbilar ute på vägarna, så därför känns det helt rätt att nu växla upp vårt arbete med elektrifiering och erbjuda elbilar i Värmland.” Mats Johnson, VD på Tamro.

Ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet är att nyttja ellastbilen på ett så effektivt sätt som möjligt.

”En elbil av det här slaget är en stor investering och för att skapa en kostnadseffektiv lösning kommer den att nyttjas till flera kunder under olika tider på dygnet. Vi börjar med transporter dag- och nattetid och kan eventuellt komma att lägga till en linjetransport kvällstid mellan Karlstad och Örebro”, säger Anders Lööf, logistikchef på LBC Frakt.


Teknisk info nya ellastbilen
Modell: Volvo FM 6x2 Electric
Effekt: 3 elmotorer som ger totalt 490 kW kontinuerlig effekt
Batterikapacitet: 540 kWh fördelat på 6 batterier (90 kWh per batteri)
Laddningskapacitet: 250 kW DC och 43 kW AC
Beräknad räckvidd: Upp till 30 mil beroende på yttre omständigheter och last.

För mer information om lastbilen, kontakta Anders Lööf på 054 – 688 506 eller anders.loof@lbcfrakt.com

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09