Tamro lanserar ny digital portal för landets alla apotek.

Tamro har under våren rullat ut en nyutvecklad digital portal kallad Apoteksportalen, som på sikt helt ersätta den befintliga plattformen. Den används dagligen av apoteksanställda från hela landet, som bland annat söker efter om en vara finns att beställa, varuinformation samt ser order- och leveransinformation.

Stor vikt har lagts vid att skapa ett enklare användargränssnitt och att höja säkerheten ytterligare under utvecklingen av den nya portalen. Det har resulterat i att portalen är mycket självinstruerande och att det är ganska ”svårt” att göra fel. Tydliga instruktioner för varje steg och information om regelverk har bidragit till att färre frågor inkommit, något som Anna Ämtö, chef kundservice apotek på Tamro, är mycket nöjd med.

-       Vi har rullat ut den nya portalen på samtliga apotekskedjor och responsen har varit odelat positiv. Man anser att det både är enklare att jobba i den nya portalen och att man sparar tid, vilket vi så klart är mycket glada över att höra, säger Anna Ämtö.

Effektiviserar och underlättar arbetet
Men den stora nyttan med den nya Apoteksportalen är framför allt att komma ifrån mail och fax vad gäller returer och avvikelser. Portalen erbjuder arbete i en digital casemiljö som effektiviserar och underlättar arbetet. Den moderna plattformen ger Tamro möjlighet att fortsätta utveckla portalen till nytta för både apotek och kunder.  

Portalen ger dessutom möjligheten att enkelt nå ut med direkt information från Tamro till alla eller specifika apotek – såväl som för apoteken att lägga ut marknadsinformation.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09