Tamro lanserar den innovativa läkemedelsroboten Smila

Tamro är stolta över att introducera Smila, en smart läkemedelsrobot tillverkad av det tyska teknikbolaget JDM Innovation. Tillsammans med Smila ska Tamro fortsätta driva utvecklingen inom välfärdsteknologi, vilket är avgörande för att säkerställa en rättvis och tillgänglig vård för alla.

En förstärkning av Tamros livsviktiga uppdrag

Smila är läkemedelsroboten som kombinerar den senaste teknologin med en användarvänlig design, vilket möjliggör en mer trygg och effektiv medicinhantering inom sjukvården i allmänhet, och hemtjänsten i synnerhet. Smila placeras ut hos vårdtagare och laddas med receptbelagda mediciner där Smila därefter dispenserar efter planerat schema. Tack vare flera smarta funktioner påminner Smila vårdtagaren om att ta sin medicin i rätt tid. Smila kan även larma vårdpersonalen om medicineringen inte tas på korrekt sätt. Läkemedelsroboten garanterar alltså en mer tillförlitlig medicinhantering vilket i förlängningen underlättar för alla inblandade parter i vårdkedjan.

Ansvarig för produkten hos Tamro är Carl Johan Hermansson, som tidigare arbetat med avancerad medicinskteknisk utrustning till sjukhus och vårdinrättningar inom MedTech.

  • Med Smila tar vi ytterligare ett steg i att förverkliga vår vision om en mer jämlik och effektiv vård i Sverige, säger Carl Johan Hermansson, Produktchef för Smila. Roboten är inte bara en teknisk innovation, utan en integrerad del av vår strategi att erbjuda toppmodern välfärdsteknologi som gör verklig skillnad i människors liv.

Effektiviserar komplexa processer inom hemtjänsten

Genom att automatisera komplexa processer och minska det manuella arbetet inom sjukvården, bidrar Smila till ökad patientsäkerhet och betydande tidsbesparingar. Detta går i linje Tamros livsviktiga uppdrag att säkerställa en jämlik tillgång av läkemedel – oavsett var i Sverige behovet finns.

Smilas system är enkelt att integrera med befintliga strukturer, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för modernisering av läkemedelstjänster som används inom många kommuner och regioner idag. Som ett första steg av lanseringsperioden, riktar sig Smila specifikt till inköpare på upphandlingsenheter och kommunala beslutsfattare som är ansvariga för läkemedelsförsörjningen.

För ytterligare information om Smila, vänligen kontakta:
Carl Johan Hermansson, Produktchef, Tamro Sverige
E-post: carl-johan.hermansson@tamro.com
Tel: +46 (0)31-76 77 619
Mob: +46 (0)76-77 52 474

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09