Tamro i Läkemedelsmarknadens ”på djupet”

Läkemedelsmarknaden lyfter fram Tamros innovationsarbete för att samla regioner, nationella aktörer och företag kring samverkan för att erbjuda ”digitala plattformar för effektivt patientstöd”.

I arbetet med patientstödsplattformen koordinerar Tamro ett ekosystem där offentliga och privata aktörer tillsammans med myndigheter och nationella aktörer agerar tillsammans med det övergripande syftet att stärka patienter i sin egenvård, avlasta vården och förbättra resultaten av behandlingar.

”Vi ger patienter olika former av stöd som underlättar livet i vardagen. När stödet används skapas data. Med patientens medgivande kan dessa data skapa mervärden för många.”

Läs hela artikeln här (endast för prenumeranter)
Läs mer om Patientstödsplattformen här.

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797