Steget före – varje gång

I slutet av förra året lanserade vi vår nya plattform för digitala tjänster där det är enklare för användaren att direkt få en överblick av både realtidsinformation och historiska data. I dag är drygt 700 användare anslutna till den nya plattformen där innehållet numera även är anpassat för läsplatta och mobiltelefon.

Vi har byggt en digital plattform där vi kan addera tjänster. Målet är att den ska fungera som en samarbetsplattform för läkemedelsbolag och apotek som vi samarbetar med, men även andra aktörer som finns med i vårt ekosystem. Tanken är att kunna samarbeta över gränserna för att skapa nya tjänster som marknaden efterfrågar.

Välkommen att ansluta dig du också!