Samverkansprojekt för egenmonitorering av cancer får stöd från Vinnova

Tillsammans med Region Jönköpings Län, Region Västerbotten, Linköpings Universitet, Lif och ScientificMed har Tamro beviljats finansiering av Vinnova för att stärka egenmonitoreringen inom cancervården. I projektet kommer vi att skapa interaktivitet mellan patient och slutenvård för att förbättra cancerpatientens autonomi och trygghet och möjliggöra en effektivare vård.

PACE – ett samverkansprojekt för bättre hälsa.

Cancer är allt mer att betrakta som en kronisk sjukdom. Med detta följer nya behov av stöd som stärker individens autonomi och förutsättningar till egenvård. Användarvänlighet är avgörande för att digitala system ska användas långsiktigt därför utgår arbetet ifrån behoven hos patienter, närstående och vårdens medarbetare.

Genom aktiv egenmonitorering i samverkan mellan patient och vårdgivare skapas ökad trygghet, bättre kliniska resultat och en mer effektiv vård.

"Verksamhetsutveckling med stöd av teknik möjliggör för patienten att bli en mer jämlik part i vårdteamet samtidigt som vårdgivarens förståelse för patienten kan förbättras. Det handlar om att skapa förutsättningar för samproducerad vård, stärkt autonomi för individen och bättre effektivitet", säger Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län.

"Detta är en naturlig utveckling för oss på Tamro och vi är mycket glada över att projektet valts ut. Vi har länge distribuerat läkemedel till apotek och vård. Nu vill även vi bidra till nyttan hos individen. Det är en del i vår vision att bidra till en god och jämlik vård- och behandling", säger Lars Schenatz, VD på Tamro AB.

"Äntligen startar ett viktigt och actioninriktat samarbete mellan vård, industri och akademi, som välkomnar flera aktörer att delta. God tillgång på hälsodata gynnar patienter och alla parter", säger Magnus Lejelöv, Sakkunnig Lif.

  Genom verksamhetsutveckling och med stöd av digitalisering vill aktörerna bidra till idéerna i Lifescience-strategin och Vision e-hälsa 2025. Vi utvecklar en av de första arenorna där flera viktiga intressenter tillsammans med patientföreträdare samarbetar för att göra skillnad i vardagen. Tamro samordnar projektet.

  Arbetet inleds omgående tillsammans med aktörerna. Parallellt har en intressentgrupp med läkemedelsföretag börjat etableras för att stärka projektets långsiktighet och utvecklingskraft.

  Om utlysningen

  I utlysningen, ”Samverkansprojekt för bättre hälsa – Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling”, vill Medtech4Health och Swelife tillsammans med Vinnova främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom Life science-sektorn i Sverige. I hög konkurrens har totalt 18 av 129 projekt finansierats. För mer information: www.swelife.se och www.medtech4health.se  För mer information, kontakta:

  Maria Cederfont
  Marknad- och kommunikationschef, Tamro AB
  maria.cederfont@tamro.com
  +46 (0)761 28 67 97

  Göran Henriks
  Utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län
  goran.henriks@rjl.se
  +46 (0)102 41 00 00

  Anders Edström
  Chef för Memologen, Region Västerbotten
  anders.edstrom@regionvasterbotten.se
  +46 (0)706 00 06 98

  Mattias Elg
  Professor, Centrumchef, HELIX Competence Centre
  mattias.elg@liu.se
  +46 (0) 708 28 58 80

  Jan Fjellström
  CEO, ScientificMed
  jan.fjellstrom@scientificmed.com
  +46 (0)708 63 60 00

  Magnus Lejelöv
  Sakkunnig, Lif
  magnus.lejelov@lif.se
  +46 (0)703 55 08 90

  Maria Cederfont
  Director Marketing Communications
  Telefon: +46 761 286797