Pandemins effekter, idag & imorgon

Vi befinner oss fortfarande mitt i en kris, vars konsekvenser på lång sikt är svåra att säga allt för mycket om. I Tamros arbete med att berätta om olika perspektiv på den rådande pandemin är både lärdomar och effekter över tid en väldigt viktig fråga. 

Under året som gått har vi trots allt kunnat se hur flödet av läkemedel fungerat väl i Sverige. Och vi har sett ett sjukvårdssystem som har varit under enorm belastning – men där landsting, myndigheter och övriga aktörer varit snabba i att hantera krisens vågor. Det som fortfarande är svårt att förutse är hur många människors hälsosituation som kommer att försämras eftersom de inte sökte vård eller läkemedel, eftersom de inte ville belasta sjukvården eller besöka apotek.

– Vissa människor som valde att inte söka vård kanske blir friska och inte behöver söka vård igen. Men vi har också effekten av människor som borde ha sökt vård som kanske blir ännu sjukare och behöver större behandlingsinsatser senare. Vem vet hur det kommer att slå, säger Johan Wallér, VD på Svenska Apoteksföreningen.

Alla inställda ingrepp
I slutet av november rapporterades det att över 90 000 operationer har ställts in under pandemin. Och det är först på sikt vi kommer att få veta vilka konsekvenser det kommer att få för hälsotillståndet hos alla de som bor i Sverige.

– Där har vi naturligtvis en enorm konsekvens för svenska patienter, vare sig det har varit inställda screenings eller cancervård eller vad det än har varit. Och att intensivvårdsprodukterna ökade enormt i efterfrågan samtidigt som det faktiskt sjönk lite på andra. Det tror jag kommer att ta väldigt lång tid att arbeta ikapp, om vi någonsin kommer att göra det, säger Bengt Mattsson, sakkunnig inom policy på Lif.

Hur hela samhället påverkas
Tanken bakom Tamros senaste kommunikationssatsning är att lyfta de utmaningar som pandemin ställt hela samhället inför. Och genom att göra detta starta en dialog om de lösningar, strategier och samarbeten som uppkommit.

Se filmen och läs mer på www.tamroperspektiv.se

Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
Telefon: +46 761 28 67 97