PACE - ett nationellt bidrag till egenmonitorering för cancervård

Tekniken finns, patienterna är redo men utvecklingstakten är låg. I det Vinnovafinansierade projektet PACE undersöker Tamro tillsammans med sina projektpartners hur användningen av system för egenmonitorering inom cancervården snabbare kan komma i användning i Sverige.

I arbetet med Nära vård upphandlar allt fler regioner system för egenmonitorering inom primärvård. Motsvarande utveckling behöver ske i den högspecialiserade vården. I PACE vill vi skapa förutsättningar för en sådan utveckling inom cancervården. I projektet utförs både ett praktiskt och strategiskt arbete inom fyra områden.

 • Offentliggöra behovsbeskrivningar
  för egenmonitorering, med patienter och professioner, som kan användas i regioners system för egenmonitorering.

 • Bygga erfarenhet
  av användning så att arbetet med behovsbeskrivningar driver fortsatt utveckling och praktisk testning av tekniklösningar.

 • Stärka implementering
  genom en metodhandbok som understöder behovsmotivering, införande och nyttiggörande av egenmonitorering med patienter och professioner.

 • Etablera en branschöverskridande arena
  för långsiktigt gemensamt lärande som stimulerar användningen av egenmonitorering.


I PACE vill vi skapa nya samspel mellan patient och vård för att behålla kraften hos individen, stärka trygghet, livskvalitet och autonomi. Samtidigt bidrar vi till bättre och jämlikare medicinska resultat och en mer effektiv och långsiktigt hållbar vård. Vi är flera aktörer som vill jobba mot samma mål, det ger goda förutsättningar för lärande som kan användas inom andra egenmonitoreringsområden och i andra regioner. 

”Det här är jättebra. Genom att löpande rapportera värden till min vårdkontakt kan jag få kontinuerlig stöttning och hjälp när jag behöver det. Det skapar trygghet hos patienter som är hemma”, säger Patrik Blomqvist, Levande biblioteket i Region Jönköpings Län, patientrepresentant i PACE.

Samarbetsprojektet leds av Tamro och består av Region Jönköpings Län, Region Kronoberg, Linköpings universitet, Lif och ScientificMed. Arbetet är finansierat som en del av de strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Anders Bersten
Head of Communications & PR