Ny rapport: Egenmonitorering inom cancervården, som stärker patienters autonomi och trygghet.

Projekt PACE har finansierats av VINNOVA i syfte att bidra till utvecklingen och implementering av egenmonitorering i svensk hälso- och sjukvård för cancerpatienter. Nu presenterar projektgruppen bakom PACE en rapport skriven av ett flertal aktörer. Projektet har utgått från en befintlig teknisk lösning som varit testbädd för de förslag till innehåll som har skapats genom co-design mellan patienter, närstående och medarbetare.

Rapporten har skrivits av Mattias Elg och Daan Kabel från Linköpings universitet, Jesper Olsson och Johanna Lagergren som representanter för Tamro, Tony Andersson från Region Kronoberg, Martina Boström från Region Jönköpings Län, Helena Conning från Care Of Conning samt Maria-Teresa Essen-Möller och Petra Sommarlund från Cuviva.

Mer på ämnet egenmonitorering
I mars släpptes rapporten ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer” som Nätverket för egenmonitorering låg bakom. De 15 organisationer som står bakom rapporten lyfter fram att egenmonitorering inom cancer skulle ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av Life science sektorn. Man diskuterar vidare behovet av fördjupad samverkan, kunskapsutveckling och utvecklade gemensamma mötesplatser. Samt att samverkan mellan patientföreträdare, vård, industri och akademi kan påskynda utvecklingen genom att samla och förmera kompetens och resurser mot gemensamma mål.

Projekt PACE (Patientcentrerad egenmonitorering) har genom VINNOVA-finansiering givits möjligheten att i samverkan med ovan nämnda aktörer utforska möjligheter med egenmonitorering i specialistvården inom cancerområdet i syfte att bidra till en effektivare vård och stärka patienters autonomi och trygghet. Projektet startade år 2020 och har genomförts i samverkan mellan patientföreträdare, Region Jönköping och Region Kronoberg, Cuviva, Lif och Tamro.

Rapporten som nu lanseras som ett resultat av arbetet omfattar ett antal frågor som anses viktiga att diskutera och hitta svar på för de organisationer som står i begrepp att starta arbeten kring egenmonitorering. Förhoppningen är att erfarenheter och lärande i projekt PACE ska bidra till att införandet av egenmonitorering i vården tillsammans med patienterna ska bli så effektivt, framgångsrikt och givande som möjligt.

Behovet av samverkan och en intermediär för att skapa PACE
När Tamro tog initiativet till PACE-projektet sågs ett behov av att skapa ett fleraktörssamarbete som sträcker sig bredare än sjukvård och patient, vilka arbetar mot ett enat mål.

”Både enskilda läkemedels- och medtechföretag hade tidigare gjort satsningar inom området, men tyvärr utan större genomslag. Tamro såg ett tydligt behov av ett fleraktörssamarbete inom egenmonitorering, för att nå ett resultat som skulle kunna gynna så många som möjligt och därigenom skapa en enad kraft med ett enat mål.” säger Johanna Lagergren, tidigare strategisk affärsutvecklare på Tamro.

Vid tidpunkten rådde otakt och brist på förståelse för var i utvecklingen de olika aktörerna befann sig. Läkemedels- och medtechföretagen stod med färdiga system – med förväntan på att få tillgång till användardata som skulle ge insikter om patientens behandling, hur läkemedel togs och effekter av dessa. Samtidigt hade inte hälso- och sjukvården påbörjat den nödvändiga anpassning av tekniska system, processer och organisation som krävdes.

Viktiga framsteg
Sedan starten 2020 har kartan ritats om. Flera regioner upphandlar system och utvecklar stödstrukturer, men fokus är fortfarande primärvård och kroniska sjukdomar. PACE har utgått från en befintlig teknisk lösning. Denna har sedan varit testbädd för de förslag till innehåll som har skapats genom co-design mellan patienter, närstående och medarbetare.

Genom att skapa förståelse mellan användarna för de rådande behoven har PACE bidragit till transformationen mot en god och nära vård som erbjuder större autonomi även för cancerpatienter. Delar av specialistvården flyttas närmare hemmet – och vården effektiviseras när befintliga kliniska resultat kompletteras med patientens data. Digitala stöd skapar värde för patienter och medarbetare – nu behöver vi mer samverkan över regiongränser, tillsammans med patienter, företag och forskare!

”Som ny VD på Tamro så är det intressant att läsa om de framsteg som projektet PACE har lyckats med. Genom rollen som intermediär så har Tamro på ett framgångsrikt sätt katalyserat processen till ett resultat som kan leda till värdefullt stöd vid egenmonitorering.”säger Mats Johnson, Vd på Tamro.

I projektet har Tamro varit koordinator och Region Jönköping, Region Kronoberg, Linköpings universitet, Cuviva och Lif varit projektparter. Initiativet har styrts av en ägargrupp bestående av Göran Henriks från Region Jönköpings Län, Eva Gustafsson från Region Kronoberg, Mattias Elg från Linköpings universitet, Karolina Antonov från Lif, Henrik Cederqvist från Cuviva och Peter Blomqvist från Tamro. Projektet är en del av de Strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health – en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Här kan du ladda ner hela rapporten.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09