Läkemedelsdistribution att vara stolt över

I slutet på juni var det återigen dags för Tamros årliga Apoteksundersökning. Undersökningen skickades ut för att, bland annat, ta reda på hur apotekspersonalen upplevt distributionen av läkemedel det senaste året. Nu är resultatet här.

Ytterligare ett år som har präglats av pandemin har passerat. Vi ville ta reda på hur det påverkat Apoteken och leveransen av läkemedel i Sverige. Vår undersökning bestod av fem frågor. De deltagande apotekskedjorna var Apoteket AB, Apoteksgruppen, Apotek Hjärtat, Lloyds apotek och Kronans Apotek.

Hela 95 procent svarade att läkemedelsleveransen fungerar väldigt- eller ganska bra. 97 procent uppger att de känner sig ganska- eller väldigt trygga med att kunna erbjuda patienterna rätt läkemedel.

Trots ett annorlunda år har vi fortsatt levererat väl utifrån förväntningar. Det är vi stolta över!

Klicka här för att ta del av hela undersökningen. 

Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
Telefon: +46 761 28 67 97