Karo och Tamro satsar på klimatsmarta transporter tillsammans

I samarbete med vår kund Karo Healthcare har vi tagit beslutet att använda biogas för hälsovårdsföretagets transporter mellan Sverige och Norge.

Varje år kör 250 lastbilar med Karos produkter på sträckan – och vi räknar med att utsläppen kommer att minska med 80 % med hjälp av biogasdrivna fordon. Det motsvarar 86 ton koldioxidekvivalenter varje år.

Satsningen på förnybara alternativ till fossil diesel är en viktig del av både Tamros och Karos hållbarhetsarbete. Som ett ledande hälsovårdsföretag vill Karo ta ansvar och skapa värde för konsumenter, samhället och miljön. Därför är ett av deras mål att uppnå netto noll utsläpp från transporter senast år 2030.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09