Hittar nya vägar till kundvärde

Tamro är läkemedelsindustrins förlängda arm ut mot apotek och patienter. En garant för att alla läkemedel kommer fram i rätt tid och i oskadat skick. Men Tamro har kapacitet att skapa mer värde än så utifrån sin roll som neutral aktör på marknaden. Johanna Lagergren är ny i rollen som affärsutvecklare på Tamro med inriktning mot värdeskapande tjänster. Nu väntar ett spännande arbete med tjänster som definierar Tamro i en ny tid.

Det bästa med affärsutveckling är att man, per definition, aldrig kan bli färdig. Det finns hela tiden en marknad som rör på sig och det går alltid att komma på en ny idé som gör livet mer lönsamt och enkelt för kunderna. Något som passar min personlighet perfekt. Jag gillar att ta initiativ och dra igång projekt för att se hur långt man kan nå. Det visar sig ofta vara mycket längre än man först trodde.

Att skicka läkemedel är i grunden otroligt komplext. Det gör att man lätt fastnar i detaljer kring själva transporten. Men våra kunder, läkemedelsindustrin, har fler utmaningar som Tamro kan bidra till att lösa utifrån sina gedigna kunskaper om logistik och oberoende roll på marknaden. Jag har jobbat inom läkemedelsindustrin i drygt 15 år, och ser en rad områden där Tamro skulle kunna göra väsentlig skillnad genom tilläggstjänster som skapar mervärde.

Min första tid på Tamro har varit väldigt välkomnande. Här jobbar det vänliga människor som verkligen kan läkemedelslogistik. Det jag kan tillföra mest just nu är insikter om behov och utmaningar för dagens bolag inom läkemedelsindustrin. Utifrån det kan vi skapa ännu fler tjänster på Tamro med ett högt värdeinnehåll. På sikt vill jag också bidra till att fler aktörer ser Tamro som en naturlig diskussionspartner inom svensk hälso- och sjukvård.

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797