Tamro informerar kring Coronaviruset (Covid-19)

Tamro har idag haft en dialog med Läkemedelsverket för att säkerställa om det finns direktiv att följa gällande spridningen av Coronaviruset (Covid-19). Dock ger Läkemedelsverket inga specifika restriktioner eller förhållningssätt, Tamro följer därför utvecklingen och agerar, om direktiven ändras, snabbt.

I händelse av en situation med efterföljande restriktioner så har Tamro bra förutsättningar:

  • Vi har egna transportslingor som inte är beroende av andra aktörer.
  • Vi har en fördel av att vi har flera anläggningar i Sverige för att säkerställa distribution till hela landet även om en del av landet skulle spärras av.
  • Vi kan tillfälligt erbjuda ökad lagernivå för att ytterligare säkerställa försörjningskedjan. 

Tamro ingår i den tyska koncernen Phoenix Group och har idag beslutat att följa koncernerns riktlinjer gällande bland annat resor. Det innebär att vi avbokar alla resor utanför Sverige för att undvika smittspridning. 

Vi finns naturligtvis tillgängliga för vidare diskussion eller om ni har några frågor. 

Hälsningar,
Tamro. 

 

Maria Cederfont
Director Marketing Communications