Årskrönika 2016

Dags att summera ännu ett år tillsammans. Jag tänkte precis som föregående år ta upp ett par viktiga händelser från det gångna året och avsluta med en inblick i framtiden...

Låt mig börja med en insikt. Min upplevelse är att de flesta kunder uppskattar sitt samarbete med Tamro, men att vi måste bli bättre på att beskriva vad det innebär att jobba med oss på den svenska marknaden. Det handlar främst om tre områden: Logistik, strategi och tjänster.

De flesta av våra kunder förknippar Tamro med logistik, vilket är helt naturligt eftersom vi distribuerar deras produkter till den svenska marknaden. Men logistik är mer än distribution. Det innefattar även att ge god service till våra kunders kunder, som apotek och sjukhus. Vår kundservice har marknadens bästa öppettider och ser till att era produkter finns tillgängliga. Vi får många positiva signaler från olika grupper i den svenska kedjan för läkemedelslogistik att vår service håller toppklass, och i Apoteksföreningens inlaga till Apoteksutredningen framgår det tydligt vilket företag som har den högsta servicenivån.

Strategi handlar om att göra vägval. Vid omregleringen 2009 gjorde Tamro ett tydligt vägval i att stå upp för distributionsmodellen DTP. Vi har under det gångna året arbetat tillsammans med kunder och branschföreningar för att ytterligare finslipa det distributionssystem som rätt utnyttjat är effektivt och kvalitetssäkert samt ger svenska patienter en god service.

Tjänster, slutligen, är ett område som växer kraftigt inom Tamro. Förutom vår sedvanliga distributionstjänst erbjuder vi i dag ytterligare ett fyrtiotal tjänster. Ett exempel på ny tjänst som växte fram under förra året är "tender service", som i korta drag handlar om att bevaka landstingsupphandlingar av läkemedel. Vi lanserade också vårt koncerngemensamma tjänstekoncept "All-in-One".

Nya uppdrag och satsningar
AbbVie valde att flytta tillbaka sin distribution till Tamro och vi körde igång nu den 1 januari. Apropå att komma tillbaka, så går sedan i somras nästan all destruktion från apotek via vår destruktionstjänst. Vi har också nöjet att meddela att Scandinavian Biopharma och Astra Zeneca har valt att lägga sin vaccindistribution hos oss.

Under 2016 skapade Tamro en ny organisation med fokus på affär. Vi fortsatte också vår satsning på LinkedIn och vid årsskiftet var vi uppe i 760 följare. Likaså fick vi en lyckad start av vårt uppgraderade affärssystem E1 mot slutet av året.

Apoteksutredningen
Åsa Kullengrens utredning började trevande, men blev desto mer spännande under hösten när distributionsfrågan kom in på allvar. Tamro valde att tidigt tillsätta en grupp för att lyfta fram fakta, till exempel kring hur 24-timmarsregeln bör tolkas och returriktlinjerna tillämpas. Vi har också haft apoteksutredningen på studiebesök i vår anläggning vid Kungens Kurva.

Apoteksföreningen lämnade in en gedigen bilaga till apoteksutredningen, som visade att "Distributör 2" (Tamro) var den som bäst levde upp till 24-timmarsregeln. Tamro har varit tydliga mot utredningen: Vi anser att det är viktigt att patienter kan få sina läkemedel senast dagen efter besök.

Vad händer 2017?
Minst lika mycket som under 2016, skulle jag vilja säga. Apoteksutredningen fortsätter med utökat direktiv där bland annat dosfrågan ska utredas igen och vi tror att 24-timmarsregeln kommer att förtydligas. Samtidigt har en ny utredning om prissättning börjat som många lär följa – så också Tamro. Oavsett utredning står vi på Tamro fast vid DTP och att fortsätta som marknadens enda oberoende distributör.

Vi kommer att att lansera fler nya tjänster, bland annat "sales support" och "market access". En ny webbplats väntar framåt vårkanten, som blir ett stort lyft. Under våren driftsätter vi också en OSR (automatiserat minilager) i vår anläggning i Göteborg. Den årliga Tamrodagen hålls den 23 mars på Vasateatern i Stockholm.

Jag ser fram emot ett spännande 2017.

Lars Schenatz
VD