Årets hållbarhetsrapport

Nu är årets hållbarhetsrapport här! I rapporten kan du läsa mer om hur vi på Tamro tar vårt miljöansvar och hur vi ska bidra till ett mer hållbart samhälle.

Du kan även läsa mer om Tamros ekonomiska ansvarstagande, hur vi ska minska den negativa miljöpåverkan och vårt sociala ansvarsantagande. Ett utdrag på siffror från rapporten:

  • Fördelningen bland Tamros anställda är 48 % kvinnor och 52 % män.
  • 75 % av vårt egna avfall går till återvinning eller förbränning för energiåtervinning.
  • Vi använder oss av 100 % förnybar energi i alla våra anläggningar.

Klicka här för att ta del av hela rapporten.

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797