Årets hållbarhetsrapport är här!

Nu är vår hållbarhetsrapport för 2023/24 släppt! I den redogör vi för vårt omfattande hållbarhetsarbete och målsättningar för kommande år.

Precis som alla andra bolag som ingår i Phoenix-koncernen, har Tamro investerat mycket tid i att utveckla en handlingsplan och strategi för att uppnå CO2-neutralitet inom Scope 1* och Scope 2* till senast år 2030. Men vår ambition sträcker sig längre än så.

Som läkemedelsdistributör är transporter en central del av vår verksamhet och står för större delen av våra utsläpp, och det är något som vi måste ta ansvar för. Detta ingår i Scope 3 och motiverar oss till att fortsätta vår resa mot ett minskat klimatavtryck. Läs mer om det och mycket annat i vår rapport.

Klicka här för att läsa rapporten! 

* Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.


* I Scope 2 hamnar indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09