Tamro deltar i unikt samarbete för återvinning, tillsammans med Apoteket, AstraZeneca och REMONDIS.

Apoteket och AstraZeneca initierar som första aktörer i Sverige ett samarbete tillsammans med Tamro och REMONDIS, för att samla in och återvinna plasthylsor till inhalatorer. I ett pilotprojekt med fem apotek i Stockholmsregionen inleds nu insamling och återvinning av plast som tidigare främst gått till förbränning. Om initiativet faller väl ut är målet att skala upp insamlingen till apotek över hela landet.

Inhalatorer används av personer som har problem med luftvägarna, till exempel astma eller KOL. Socialstyrelsenberäknar att runt 1,5 miljoner människor har dessa sjukdomar, vilket gör att stora mängder inhalatorer förbrukas varje år. När en inhalator är färdiganvänd ska den lämnas in till ett apotek eftersom den oftast innehåller läkemedelsrester som behöver tas omhand på ett säkert sätt. Från apoteket skickas i vanliga fall inhalatorn vidare till förbränning tillsammans med övrigt läkemedelsavfall. 

– Varför ska vi bränna upp plast av bra kvalitet, i stället för att försöka återvinna den och ge den nytt liv i form av en ny produkt? Vi bestämde oss för att försöka hitta en lösning och jag är stolt över att vi nu kommit fram till ett skarpt test som bygger på att nyttja ett redan befintligt flöde, säger Therese Hansen, hållbarhetsutvecklare på Apoteket.

Insamling och återvinning av inhalatorhylsor är det första i sitt slag i Sverige och syftet är att hitta nya vägar till återvinning. Avgörande för att starta projektet har varit den analys som visar att återvinningen kan ske utan att den påverkar människors hälsa eller miljö. 

– Vi vill återvinna där det är möjligt. Att utveckla mer cirkulära modeller är avgörande för att minska användningen av naturresurser i våra värdekedjor, säger Marika Du Rietz, Regional Sustainability Lead på AstraZeneca.

Liknande försök har genomförts i andra länder, men på grund av höga hanteringskostnader har projekten inte skalats upp. 

– Vi tror det är möjligt att lyckas med detta tack vare vårt väl fungerande system för insamling av läkemedelsavfall, konstaterar Therese Hansen. Logistiken finns redan på plats genom vårt samarbete med läkemedelsdistributören Tamro, som redan idag sköter insamlingen från våra apotek. I nästa steg har vi sedan REMONDIS som ansvarar för materialåtervinningen. Dessutom är våra kunder vana vid att allt läkemedelsavfall ska lämnas in på apotek. Vi ser helt enkelt till att hylsorna åker till återvinning i stället för till förbränning. Ambitionen är att skala upp återvinningen med förhoppning att fler produkter och aktörer vill följa, säger Therese Hansen, hållbarhetsutvecklare på Apoteket. 

– Vi ser väldigt positivt på att Tamros existerande logistikflöden kan få ytterligare ett användningsområde. Förhoppningsvis kan samarbetet fortsätta växa med fler aktörer och apotek på fler orter. Och med en stabil, cirkulär modell på plats är vår förhoppning att fler länder kan adaptera ett liknande arbetssätt, säger Per Sandin, Head of Pharmacy Services på Tamro. 

Projektet är ett samarbete mellan Apoteket, AstraZeneca, Tamro och REMONDIS och bygger på att nyttja ett redan befintligt flöde. Syftet med projektet är att i varje del av kedjan samarbeta för att öka återvinningen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09