Nyheter.

Det senaste från Tamro.

Ny rapport: Egenmonitorering inom cancervården, som stärker patienters autonomi och trygghet.

Projekt PACE har finansierats av VINNOVA i syfte att bidra till utvecklingen och implementering av egenmonitorering i svensk hälso- och sjukvård för cancerpatienter. Nu presenterar projektgruppen bakom PACE en rapport skriven av ett flertal aktörer. Projektet har utgått från en befintlig teknisk lösning som varit testbädd för de förslag till innehåll som har skapats genom co-design mellan patiente

Läs mer

Årets hållbarhetsrapport är här!

Nu har hållbarhetsrapporten för 2022/23 publicerats. Där berättar vi om vad hållbarhetsarbetet betyder för oss på Tamro–och hur vi som bolag kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Tamro inleder samarbete med Herbox och sätter kvinnors behov i fokus.

Tamro har inlett ett samarbete med Herbox, ett företag som fokuserar på att tillgängliggöra mensskydd på bland annat offentliga platser, skolor och hos företag. Samarbetet innebär att Tamro kommer att tillhandahålla mensskydd i sina lokaler – för alla kvinnliga medarbetare som har behov av dem.  Under april månad har Herbox installerats på Tamros distribunaler i Göteborg, Stockholm, Umeå, Eskils

Läs mer