Nyheter.

Det senaste från Tamro.

4 frågor till teamet

Nu kan du lära känna Tamros team inom strategisk och operativ verksamhetsutveckling lite bättre. Vi ställde fyra frågor till Lars Ljunge som är Head of Logistics Development. Han berättar hur de arbetar för att motivera varandra, sätta upp nya mål – och skapa bästa möjliga miljö för nya idéer.

Läs mer

Tamro deltar i unikt samarbete för återvinning, tillsammans med Apoteket, AstraZeneca och REMONDIS.

Apoteket och AstraZeneca initierar som första aktörer i Sverige ett samarbete tillsammans med Tamro och REMONDIS, för att samla in och återvinna plasthylsor till inhalatorer. I ett pilotprojekt med fem apotek i Stockholmsregionen inleds nu insamling och återvinning av plast som tidigare främst gått till förbränning. Om initiativet faller väl ut är målet att skala upp insamlingen till apotek över hela landet.

Läs mer

Tamro lanserar ny digital portal för landets alla apotek.

Tamro har under våren rullat ut en nyutvecklad digital portal kallad Apoteksportalen, som på sikt helt ersätta den befintliga plattformen. Den används dagligen av apoteksanställda från hela landet, som bland annat söker efter om en vara finns att beställa, varuinformation samt ser order- och leveransinformation.

Läs mer

PHOENIX group sätter klimatmål för den egna verksamheten.

PHOENIX-gruppen har satt som officiellt mål att bli koldioxidneutral i sina egna verksamheter senast år 2030. Koncernen vill minska sina utsläpp med minst 30 procent (Scope 1 + 2-utsläpp*). PHOENIX understryker därigenom sitt åtagande att skapa mervärde för samhället och miljön, utöver sin roll inom hälsosektorn.

Läs mer