4 frågor till teamet

Nu kan du lära känna Tamros team inom strategisk och operativ verksamhetsutveckling lite bättre. Vi ställde fyra frågor till Lars Ljunge som är Head of Logistics Development. Han berättar hur de arbetar för att motivera varandra, sätta upp nya mål – och skapa bästa möjliga miljö för nya idéer.

1) Hej Lars! Skulle du kunna berätta om ditt team och vad ni gör om dagarna?
Vi är en grupp på åtta personer som stöttar både övergripande och lokalt på respektive distribunal. Jag och vi som team ser oss lite som internkonsulter, eftersom vi går in och hjälper distribunalerna med att få i gång projekt eller göra förstudier. Vi samarbetar också tillsammans med verksamheten kopplat till standardisering och utveckling av arbetsprocesser.

2) Från ditt perspektiv, vilka är era främsta styrkor som team?
Vi kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt eftersom vi är ett mixat team – med spridning i ålder, kön, erfarenheter och personligheter. Det finns alltid någon att fråga om hjälp. Och när alla inte är stöpta i samma form skapas dialog. Och det är i den dialogen som vi kan få fram det bästa resultatet.

3) Hur motiverar ni varandra – och hur motiverar du som chef ditt team?
Vi kom fram till att vi intresserar oss för varandras aktiviteter. Dessutom tar vi oss tiden att dela våra tankar och idéer, för att kunna hjälpa varandra med utmaningar som vi stöter på. Vi firar varandras framgång. För mig är det viktigt att teamet är delaktigt och att det inte är jag som chef, som ensam sätter kulturen.

4) Sist men inte minst – vilka tips skulle du och ditt team vilja dela med er av?
Var konsekvent och låt inte bra saker eller idéer bli en engångsgrej. Som chef och som teammedlem behöver man ge utrymme och våga lämna över ansvar, men samtidigt ställa krav. En medarbetare som känner sig trygg i vad som förväntas växer också som individ. När jag frågade teamet om tips fick jag många svar – bland annat att man ska vara hjälpsam och att man ska lita på att alla vill väl. Man ska ha roligt. Våga ställa krav. Och alltid göra sitt bästa!

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09