Om oss

Tamro är Sveriges enda oberoende läkemedelsdistributör. Varje dag förser vi 1 400 apotek över hela landet med läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter.

Det här är Tamro

Det här är Tamro

Tamro har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande. Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi levererar läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter i rätt tid och perfekt skick till landets apotek och sjukhus. Vi driver inga egna apotek utan är en oberoende aktör. Det gör att vi kan arbeta med allas bästa för ögonen: tillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter.

Det arbetar cirka 550 personer på Tamro och företaget är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Bolaget grundades 1921 som ADA (Apotekarnes Droghandelsaktiebolag) och bytte namn till Tamro 1995 i samband med förvärv. PHOENIX köpte en tredjedel av Tamro 2000 och är sedan 2004 ensam ägare. 

 

Exempel på produkttyper där Tamro erbjuder logistiktjänster  

  • Läkemedel
  • Handelsvaror
  • Stomihjälpmedel
  • Diabeteshjälpmedel
  • Medicintekniska produkter
  • Hälsokostprodukter
  • Veterinärprodukter
Tillbaka till toppenTillbaka

En del av PHOENIX

En del av PHOENIX

Tamro ingår i PHOENIX Group, en familjeägd europeisk koncern med 30 000 medarbetare i över 25 länder och fler än 150 distributionscenter. Det ger oss tillgång till ett unikt nätverk för att dela kunskap, utbyta erfarenheter och inleda värdeskapande samarbeten. Om du gillar Tamro i Sverige, så öppnar tjänsten All-in-One från PHOENIX dörren till hela Europa.

Tillbaka till toppenTillbaka

Vi arbetar efter DTP

Vi arbetar efter DTP

Att hantera sina läkemedel i ett sammanhållet flöde via en och samma logistikpartner ökar kvaliteten, säkerheten och effektiviteten samtidigt som kostnaderna minskar. Det är därför Tamro fullt ut förespråkar och försvarar DTP (Direct-to-Pharmacy), en modell som är djupt rotad i Sverige. Marknadens aktörer har frivilligt arbetat efter DTP-modellen i årtionden, även efter 2009 när apoteksmarknaden avreglerades.

DTP innebär att läkemedelstillverkaren ger Tamro uppdraget att lagerhålla och transportera samtliga sina läkemedel till apotek. Vi är alltså inte en traditionell grossist, utan ett företag inom tredjepartslogistik. Tamro tillhandahåller logistiktjänster för läkemedelsindustrin och övriga aktörer som önskar nyttja våra tjänster.

Tillbaka till toppenTillbaka

Riktlinjer och regelverk

Riktlinjer och regelverk

Våra kärnvärden fungerar som ledstjärnor för varje individ och för Tamro i stort. Vi har också definierat bolagets mission, vision, affärsidé och miljöpolicy. Vårt partihandelstillstånd, som är utfärdat av Läkemedelsverket, är avgörande för att vi ska få bedriva vår verksamhet. Vi följer GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice) samt PHOENIX efterlevnadsprogram inom områdena anti-korruption, konkurrens, sanktionsefterlevnad, anti-penningtvätt och uppförande

Vision, mission, affärsidé

Kärnvärden

Miljöpolicy 

Tillbaka till toppenTillbaka

Din integritet

Din integritet

Vi värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera vissa av dina personuppgifter, och att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Tamro värnar om en hög skyddsnivå för din personliga integritet.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som blir tillämplig i hela EU den 25 maj 2018. Med anledning av GDPR har vi i PHOENIX-koncernen genomfört ett projekt som resulterat i flera olika aktiviteter för att skydda data och värna om integriteten.

Vill du ha mer information om hur Tamro hanterar dataskydd kan du ta del av vår Dataskyddspolicy. Vill du ha detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och vilka rättigheter du har som registrerad, så kan du läsa vår Hantering av din data. Där hittar du också kontaktuppgifter om du vill kontakta Tamros dataskyddsombud.

Rapportera dataskyddsincidenter

PHOENIX har som koncern utvecklat ett rapporteringsverktyg för att göra det möjligt för medarbetare, kunder, partners och andra att enkelt rapportera eventuella dataskyddsincidenter. Varje rapporterat ärende kommer att behandlas skyndsamt, dels för att säkerställa att vi följer de krav som regelverket ställer och dels för att bidra till vårt förebyggande och ständigt förbättrade säkerhetsarbete.

Tillbaka till toppenTillbaka

Våra huvudkontakter

Våra huvudkontakter

Lars Schenatz
VD
kontakt@tamro.com
Johan Mossberg
Strategisk affärsutveckling
Johan.Mossberg@tamro.com
Mona Svensson
HR Chef
Mona.svensson@tamro.com
Peter Liljenberg
Försäljningschef
peter.liljenberg@tamro.com
Peter Blomqvist
Ekonomichef
Peter.blomqvist@tamro.com
Heidi Ekelund
Kvalitetschef
heidi.ekelund@tamro.com
Maria Cederfont
Marknad- och kommunikationschef
maria.cederfont@tamro.com
Daniel Siverbo
IT-chef
daniel.siverbo@tamro.com
Peter Damberg
Executive  assistant
Peter.damberg@tamro.com
Mats Johnson
Logistikchef
mats.johnson@tamro.com