Tre perspektiv från Tamro.

I början av 2020 hade det varit svårt att föreställa sig vad som väntade. Framöver kommer vi prata om utmaningar som pandemin ställt oss inför och lösningar som tagit oss framåt.
Se Del 1: Medarbetarnas perspektiv.

läs mer   JOBBA PÅ TAMRO

Tamro deltar i ny rapport:

Pandemin katalysator för förädndring av hälso- och sjukvård i Sverige. 

Rapporten från revisions- och rådgivningsföretaget PWC, framtagen i samarbete med Tamor, AbbVie & Telia, lyfter fram fem nyckelområden som är avgörande för den positiva utvecklingen ska få långsiktiga effekter. 

ladda ner rapporten