I nutiden, framtiden & otiden.

Vi gör den svenska hälso- och sjukvården redo inför de utmaningar som väntar, både idag och imorgon.

VAD VI GÖR JOBBA PÅ TAMRO

Utforska möjligheterna.

Apoteksdistribution på patientens villkor.

De mänskliga behoven är i konstant rörelse. Beteenden förändras. Förutsättningar för läkemedelsindustrin, apotek och myndigheter tar nya former. Utforska hur vi kan bemöta de utmaningarna tillsammans.

LÄS MER