Tre perspektiv från Tamro.

I början av 2020 hade det varit svårt att föreställa sig vad som väntade. Framöver kommer vi prata om utmaningar som pandemin ställt oss inför och lösningar som tagit oss framåt.
Se Del 1: Medarbetarnas perspektiv.

läs mer   JOBBA PÅ TAMRO

Administration av miljöavgift

Rapportera förpackningsmaterial

Alla företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara på den svenska marknaden måste betala en avgift för förpackningsmaterialet som tillförs. Vi kan hjälpa ert företag att minska mängden internt arbete genom att sköta administration och inbetalningar av avgifterna.

lÄS MER