Nyheter

Nya tjänster. Nya medarbetare. Nya kunder. Ta del av det senaste som händer på Tamro. Ett tips är också att du följer oss på LinkedIn.

Nu är vi igång med ett gemensamt viktigt pilotprojekt

Projektet syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel ska nå patient via den legala distributionskedjan. Förra veckan genomförde vi tillsammans med e-VIS, Bayer och Apoteksgruppen del 1 av den svenska piloten för e-verifiering. Ett 50-tal testfall genomfördes genom scanning av 2D koder på läkemedelsförpackningar med en säkerhetsförslutning för att därefter verifiera svaren i systemet med lyckoamma resultat.

Logistikapotek förändrar spelplanen

För lite drygt en vecka sedan invigde vi logistikapoteket vid vår anläggning i Kungens Kurva, någon mil söder om Stockholm. En innovativ lösning som öppnar för snabbare och säkrare hantering av e-handelsorder från privatkunder samt leveranser till slutenvården och privata vårdgivare.

Lyckad invigning av ny anläggning

Den 17 april invigde vi vår nya anläggning för distanshandel vid Kungens Kurva. Därmed tar Tamro ett viktigt steg in i framtiden genom att erbjuda snabbare och säkrare leveranser med mindre miljöpåverkan till slutenvården och privatpersoner som handlar online.

Tamro och Adxto inleder framtidsinriktat samarbete

Hälso- och sjukvårdssektorn genomgår en förändring som drivs av flera faktorer. Vi lever till exempel allt längre, vilket kräver nya tankesätt för att kunna bibehålla vårdkvaliteten utan att kostnaderna skenar. Nya köpmönster privat och på jobbet, där det mesta finns ett klick bort, gör oss också mer öppna för digitala lösningar. Vem kunde för ett par år sedan tro att vi skulle acceptera rådgivning av läkare och sjuksköterskor via mobilen?