Administration av miljöavgift.

Alla företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara på den svenska marknaden har ett miljöansvar. Detta innebär att företaget måste betala en avgift för förpackningsmaterialet. Insamlingssystemet hanteras av FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen vars verksamhet finansieras av förpackningsavgifterna. FTI ägs av fem materialbolag: MetallKretsen, Svensk Plaståtervinning, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning (SGÅ).

Vi hjälper ert företag att minska mängden internt arbete genom att sköta administration och inbetalningar av avgifterna. Ett arbete som sker löpande och bygger på vilken typ av förpackning samt om den är lätt eller svår att återvinna. En förpackning som är svårare att återvinna kostar mer än en som är designad för att återvinnas.

Då vi hanterar produkterna genom vår distribution och lagerhållning kan vi smidigt sköta all mätning, vägning och rapportering av förpackningsmaterialet till FTI.

Så här går det till:

Ert företag ansluter sig till FTI genom ett medlemskap. Vi agerar därefter ombud för er. Varje månad rapporterar vi in uppgifter om den mängd förpackningsmaterial ert företag skickat ut samt beräknar och betalar er avgift. Vi förser er löpande med information om vad som rapporterats in.

Läs mer på FTI webb:

www.ftiab.se

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller växeln på 031-767 75 00.