Tamros åtgärder med anledning av Coronaviruset (Covid-19).

Intresset kring utvecklingen av och åtgärder kopplat till Coronaviruset är just nu mycket stort. Tamro arbetar aktivt på ett flertal olika sätt för att förbereda, förebygga och riskminimera.

Med anledning av de frågor vi får från olika aktörer har vi sammanställt denna information för att i korthet redogöra för de åtgärder och aktiviteter som Tamro lokalt i Sverige och PHOENIX på europanivå arbetar med.

Läs mer genom att klicka på länken nedan: 

http://tamro.se/globalassets/updated-information-from-tamro-regarding-covid-19-200320.pdf

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797