Tamro och Oriola ingår samarbete med Sveriges regioner

Läkemedelsdistributörerna Tamro AB (”Tamro”) och Oriola Sweden AB (”Oriola”) har inlett ett samarbete med Sveriges regioner som innebär att läkemedelsdistributörerna på uppdrag av regionerna på övergripande nivå (ej siffernivå) ska sammanställa tillgängligheten för centrala/kritiska läkemedel på den svenska marknaden.

Samarbetet är ett led i SKR:s och Sveriges regioners arbete med att säkerställa läkemedelsförsörjning till den svenska sjukvården i den rådande covid-19 situationen. Uppdraget kommer ske genom att regionerna förser Tamro och Oriola med information över kritiska läkemedel och en uppskattning av volymbehov. Tamro och Oriola kommer självständigt bedöma lagernivåer och vid behov kontakta sina respektive läkemedelsbolagskunder för att förebygga risken för brist och därefter återkoppla till regionerna.

Regionernas inköp av läkemedel kommer ske direkt från läkemedelsbolagen. Regionerna Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland har fått i uppdrag av övriga regioner att genomföra samarbetet med Tamro och Oriola.

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797