Nya apoteksmarknadsutredningens första delbetänkande

Åsa Kullgren överlämnade nyligen den första delen av Nya apoteksmarknadsutredningen till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Det som i första hand berör distributionen av läkemedel är returriktlinjerna och den så kallade 24-timmarsregeln.

När det gäller returriktlinjerna är vår bedömning att utredningen i stort föreslår att de nuvarande principerna blir tvingande minimiregler. Utredningen har också på initiativ från läkemedelsindustrin och med stöd från Tamro skärpt kraven på apotek att visa till vilket pris en returnerad vara är inköpt.

Utredningens förslag kring 24-timmarsregeln innebär att en patient ska kunna komma in på ett apotek fram till klockan 16.00 och, om läkemedlet inte finns tillgängligt för direktexpediering, erhålla produkten senast klockan 16.00 närmast följande vardag. Tamro tycker att det är rimligt att utredningen föreslår att samma service till patient ska gälla oavsett var man bor, och välkomnar tydliggörandet hur 24-timmarsregeln ska tillämpas. Tamro har ända sedan omregleringen strävat efter att säkerställa god tillgång på läkemedel för svenska patienter och genomfört en rad tillgänglighetshöjande åtgärder.

Med Tamro som partner kan ni även fortsättningsvis känna trygghet i att vi uppfyller gällande regelverk.