Nu är vi igång med ett gemensamt viktigt pilotprojekt

Projektet syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel ska nå patient via den legala distributionskedjan. Förra veckan genomförde vi tillsammans med e-VIS, Bayer och Apoteksgruppen del 1 av den svenska piloten för e-verifiering. Ett 50-tal testfall genomfördes genom scanning av 2D koder på läkemedelsförpackningar med en säkerhetsförslutning för att därefter verifiera svaren i systemet med lyckoamma resultat.

Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel reglerar obligatoriska och samordnade säkerhetsdetaljer på alla humana receptbelagda läkemedelsförpackningar. Dessa säkerhetsdetaljer ska bestå av ett för varje enskild förpackning unikt identitetsbegrepp. Informationen om säkerhetsdetaljerna ska lagras i en databas och verifiering av varje förpackning ska utföras i samband med att läkemedlet når patient. Allt detta ska vara på plats i februari 2019. Läs mer på e-VIS webbplats.