Indraget apotekstillstånd - Tamro stoppade utleverans direkt

Med anledning av information från Läkemedelsverket om stora brister på ett apotek valde Tamro att under onsdagen, den 25 september, stoppa alla utleveranser av varor till berört apotek. Leveransen kunde stoppas innan bilen nådde det berörda apoteket. Detta efter snabbt agerande av Tamros Kundservice för Apotek och Lokalt Sakkunnig på plats.

Tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek upphör att gälla den 25 oktober 2019 men det är tydligt från Läkemedelsverkets meddelande på hemsidan att ingen verksamhet får bedrivas på apoteket från och med den 25 september. Info från läkemedelsverkets hemsida: Beslutet innebär först och främst att ingen verksamhet får bedrivas vid det aktuella apoteket, med omedelbar verkan.

För mer info:

https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2019/Lakemedelsverket-stanger-Apotek-Barkarbystaden/

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797