Hamstringsvågen har lagt sig. Hur har det varit och hur ser läget ut nu?

Efter ett par hektiska veckor till följd av Covid-19 har Tamro återgått till det normala. Lagren av läkemedel är fyllda och läkemedelsdistributionen fungerar som den ska.

I en artikel skriven av LIF – de forskande läkemedelsföretaget berättar Lars Schenatz, VD på Tamro, hur den senaste tiden på Tamro har varit till följd av Coronapandemin samt tankar kring krisberedskapslager.

”Den lagernivå vi hade på receptbelagda läkemedel när pandemin tog fart är i dag, en och en halv månad senare, oförändrad”, säger Lars i intervjun med LIF. 

Läs hela artikeln och se videointervjun med Lars här:
https://www.life-time.se/vardkvalitet/unikt-system-fordel-under-krisen/

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797