Nu gör vi ett digitalt lyft

Varje dag loggar tusentals människor in i våra digitala system på Tamro. Nu lanserar vi en ny teknisk plattform som i sin första release gör det ännu enklare att få information i realtid och historiska data. Precis som tidigare går det att logga in via sin dator, men innehållet är numera också anpassat för läsplatta och mobiltelefon.

En ny menystruktur gör det lättare att upptäcka och använda våra tjänster. Plattformen är utformad för att på sikt kunna forma innehållet utifrån varje användare. Likaså för att snabbt kunna lägga till nya tjänster som underlättar vardagen för våra kunder.

Tamro är en central och oberoende aktör i det svenska ekosystemet för läkemedelslogistik. Vår ambition med den nya plattformen är att skapa en naturlig samlingsplats för alla aktörer som vi möter i vår vardag, till exempel läkemedelstillverkare, apotek, myndigheter, sjukhus och patienter. Tanken är att kunna samarbeta över gränserna för att skapa nya tjänster som marknaden efterfrågar och som gör livet bättre för samtliga inblandade i värdekedjan.

I ett första steg rullar vi nu ut plattformen till drygt tusen användare. Men det är ingen mållinje, utan snarare ett startskott. Vi kommer hela tiden att utveckla vår plattform för att möta nya behov kring allt som rör kostnadseffektiv och kvalitativ läkemedelslogistik.