Apoteket AB uppdrag åt Tamro att hantera distanshandelslogistiken

Tamro har tecknat ett uppdragsavtal med Apoteket AB om hantering av Apoteket AB:s distanshandel. Uppdraget innebär att Tamro hanterar logistiklösningen för Apoteket AB:s e-handel med start under 2018.

– Vi är glada över att få tillhandahålla våra logistiktjänster till Apoteket AB, och möjligheten att utveckla effektiva och säkra lösningar inom distanshandelsområdet, säger Lars Schenatz, vd på Tamro.

Tamro tillhandahåller sedan tidigare logistiktjänster till Apoteket AB för bland annat egenvårdsprodukter till apotek. I samband med tecknandet av det nya distanshandelsavtalet har även detta distributionsavtal förlängts. Det nya uppdraget för distanshandeln ger möjlighet till nya effektiva leveranssätt för e-handel, apotek och även för vårdkunder.

– Uppdraget är ytterligare ett kvitto på att Tamro tillhandahåller effektiva logistiktjänster med hög kvalitet. Det stärker oss i vårt ständiga arbete att hitta lösningar som underlättar och effektiviserar våra kunders verksamhet, säger Lars Schenatz.